BCM Specialist geeft cursus binnen opleiding Procesveiligheid

Dag van de Chemische Veiligheid
Lezing BCM Specialist voorbereiden tegen natuurgeweld
19 juli 2018
Alex Hoogteijling BCI European Awards shortlisted
Alex Hoogteijling door BCI genomineerd voor Beste Continuity & Resilience Consultant van Europa
9 april 2019

BCM Specialist geeft cursus binnen opleiding Procesveiligheid

BCM_procesveiligheid

Module Business Continuity Management

Op 5 februari 2019, verzorgt BCM Specialist Alex Hoogteijling samen met Mariska de Gooijer, de module Business Continuity Management (BCM) binnen de 5-daagse opleiding Procesveiligheid, georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

In deze module gaan wij in op de volgende onderwerpen:

Kleine kansen met mogelijk grote gevolgen

 • Welke incidenten hebben de afgelopen 40 jaar een grote impact gehad?
 • Welke lering kunt u uit deze incidenten trekken?
 • Hoe vertaald zich dat naar uw organisatie?

Stakeholders

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van (interne en externe) stakeholders tijdens en na een incident?
 • Met welke externe hulpdiensten en andere externe (overheids)organisaties krijgt u te maken tijdens een incident?
 • Hoe voert u overleg met (interne en externe) stakeholders over crisismanagement?
 • Hoe kunt u het beleid op crisismanagement en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Hoe adviseert u gevraagd en ongevraagd het management over het beleid?
 • Hoe gaat u om met opdrachtgevers, opdrachtnemers, (onder)aannemers, inspecteurs en auditors?
 • Op welke manier zorgt u voor urgentiebesef bij stakeholders met betrekking tot de voorbereiding op grote calamiteiten?

Damage control

 • Wat kunt u doen om schades te beperken?
 • Op welke manier kunt u de continuïteit waarborgen?
 • Wie moet u allemaal wanneer informeren indien een incident zich voordoet?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u zo snel mogelijk weer hersteld wanneer zich een incident heeft voorgedaan?
 • Hoe gaat u om met pers en andere media tijdens en na een incident?
 • Hoe gaat u om met inspecteurs nadat zich een incident heeft voorgedaan?
 • Op welke wijze informeert u de interne organisatie tijdens en na een incident?
 • Hoe organiseert u nazorg indien dat nodig is?
 • Hoe zorgt u ervoor dat er snel beslissingen gemaakt worden in geval van een incident?
 • Op welke manier beperkt u de imagoschade voor uw bedrijf?

 

Meer over de opleiding Procesveiligheid

Wanneer er bij procesveiligheid iets fout gaat, zijn de gevolgen zeer groot. Denk hierbij aan de explosie die plaatsvond bij een raffinaderij in Texas waarbij 15 doden en 170 gewonden vielen. Proces ongevallen kunnen daarnaast leiden tot grote materiele schade, schade voor het milieu, negatieve publiciteit en een bedreiging voor het voortbestaan van het bedrijf. De brand in Moerdijk in 2011 is ontstaan door een samenloop van omstandigheden en de gevolgen zijn gigantisch; het bedrijf is failliet, werknemers staan op straat, toeleveranciers zijn gedupeerd en er zijn enorme saneringskosten. Bij elkaar een schade van meer dan 70 miljoen!

 

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Risico’s te minimaliseren voor uw organisatie
 • Het vergroten van het risicobewustzijn onder uw medewerkers
 • De kans op slachtoffers, milieuschade en materiele schade te verkleinen
 • Het management te overtuigen van het belang van (proces)veiligheid
 • De continuïteit van uw organisatie te waarborgen in geval van calamiteiten
 • De kans op aansprakelijkheid claims, boetes en imagoschade te minimaliseren

 

Bekijk en download hier de brochure en het volledige programma

Via deze link kunt u zich met 20% korting inschrijven

Comments are closed.