Bijdrage Alex Hoogteijling in Gevaarlijke Lading

Transforming BCM Awareness into Commitment - Alex Hoogteijling
Publicatie BCM Specialist Alex Hoogteijling op BCI Website
19 juli 2018
Dag van de Chemische Veiligheid
Lezing BCM Specialist voorbereiden tegen natuurgeweld
19 juli 2018
Transforming BCM Awareness into Commitment - Alex Hoogteijling
Publicatie BCM Specialist Alex Hoogteijling op BCI Website
19 juli 2018
Dag van de Chemische Veiligheid
Lezing BCM Specialist voorbereiden tegen natuurgeweld
19 juli 2018

Bijdrage Alex Hoogteijling in Gevaarlijke Lading

Gevaarlijke Lading

Op 21 juni 2018 is nummer 3/2018 van het vaktijdschrift van Gevaarlijke Lading uitgereikt aan de deelnemers van de Dag van de Chemische Veiligheid. Gevaarlijke Lading is hét platform in Nederland en België voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen, met nieuws, blogs, regelgeving (ADR, ADN, RID, IMDG en overige regelgeving), stoffenbank, en een vakblad dat tweemaandelijks verschijnt.

In deze editie van het vakblad is onder andere een bijdrage van BCM Specialist Alex Hoogteijling opgenomen. In het artikel wordt ingegaan op bedrijfscontinuïteit bij BRZO bedrijven. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde. Deze bedrijven vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Bij veel van deze bedrijven is bedrijfscontinuïteit nog sterk onderbelicht. En dat terwijl er zoveel gevaar op de loer ligt. Het artikel geeft handvatten voor het bewerkstelligen van verandering hierin. Het artikel is geschreven uit het perspectief van natuurgeweld, extreem weer en domino-effecten.

Doorwerken na natuurgeweld – Snel weer op de rit

Door Alex Hoogteijling – Directeur BCM Specialist

Binnen Brzo-bedrijven en transporteurs van gevaarlijke ladingen krijgt veiligheid doorgaans al veel aandacht. Het is binnen deze branche bijna een vanzelfsprekendheid dat er middelen worden vrijgemaakt voor het treffen van technische en procedurele maatregelen om ongevalsscenario’s te voorkomen of hier adequaat op te reageren. Het veiligheidsbelang weegt daarbij zwaarder dan het economische belang om bedrijfsprocessen te continueren of zo snel mogelijk de productie of dienstverlening te hervatten.

Domino-effect

Toch dient ook voldoende aandacht te worden geschonken aan de bedrijfscontinuïteit. Zeker als het Brzo-/ transportbedrijf onderdeel uitmaakt van een keten binnen de vitale infrastructuur, waarbij uitval van één schakel, een ongewenst domino-effect kan veroorzaken met mogelijk maatschappelijke ontwrichtingscenario’s tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan de verstoring van brandstoftransporten. De kans hierop is de laatste jaren als gevolg van klimaatverandering en de bijkomende gevolgen zoals overstromingen en stormen, steeds groter geworden. Ook in Nederland.

Het volledige artikel is hier in te zien in en te downloaden uit het magazine-archief (alleen voor abonnees van het tijdschrift Gevaarlijke Lading).

Comments are closed.