In ´09 zijn 142 miljoen mensen getroffen door 576 rampen waarvan 351 natuurrampen. Overstromingen zorgden voor meeste slachtoffers (43%)