MKB-er onderschat continuïteitsrisico´s. Nog niet helft heeft voldoende geld in kas voor 3 mnd kostendekking