Vleesverwerker Gouda ontruimd na ongeval gevaarlijke stoffen
28 september 2015
Zware beving van 3,1 in Groningen
30 september 2015
Vleesverwerker Gouda ontruimd na ongeval gevaarlijke stoffen
28 september 2015
Zware beving van 3,1 in Groningen
30 september 2015

De kernreactor in Petten is voorlopig buiten bedrijf. Exploitant NRG heeft de reactor afgeschakeld nadat bij de laatste zogenoemde bestralingscyclus een probleem aan het licht was gekomen.

Tijdens de laatste dagen van de bestralingscyclus in september is er een licht toegenomen fluctuatie gesignaleerd op de nucleaire instrumentatie van het controle paneel van de Hoge Flux Reactor. De signalering heeft geleid tot handelen conform de verantwoordelijkheid die NRG heeft als nucleaire operator. De reactor is in gecontroleerde stappen afgeschakeld. Volgens een inspectieplan zijn alle componenten van de reactor gecontroleerd. NRG doet op dit moment verder onderzoek en heeft de opstart van de reactor uitgesteld.

De eerste resultaten van het onderzoek tonen aan dat er een marginale speling is aa
ngetroffen in één van de zes regelstaven van de reactor. Regelstaven regelen het ‘vermogen’ van de reactor. De geconstateerde speling heeft geen invloed gehad op de functionaliteit van de regelstaaf en op de reactorveiligheid.

Nadat NRG passende maatregelen heeft gedefinieerd, zal de reactor conform reguliere procedure na goedkeuring van de toezichthouder, ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid & Stralingsbescherming) opstarten.

https://www.nrg.eu/over-nrg/nieuws-pers/detail/article/opstart-hoge-flux-reactor-uitgesteld-38.html

Comments are closed.