Publicatie: Datamanagement in relatie tot BCM

Elke dag 10 miljoen euro verlies Zaventem door terreuraanslag
31 maart 2016
Tankstations in België zonder brandstof door blokkades
6 april 2016
Elke dag 10 miljoen euro verlies Zaventem door terreuraanslag
31 maart 2016
Tankstations in België zonder brandstof door blokkades
6 april 2016

Publicatie: Datamanagement in relatie tot BCM

Audit Magazine - Thema Data - BCM

Instituut van Internal Auditors (IIA) publiceert artikel van BCM Specialist Alex Hoogteijling

Ieder kwartaal publiceert het Instituut van Internal Auditors (IIA) het ‘Audit Magazine’. Dit is het vakblad voor de Internal Auditor. De eerste uitgave van 2016 is volledig gewijd aan het thema ‘Data’. In deze uitgave is een artikel van BCM Specialist Alex Hoogteijling opgenomen met als titel: ‘Datamanagement in relatie tot BCM’.

 

Download gratis het artikel

 

Belang van Datamanagement voor BCM

In het artikel wordt ingegaan op het belang van datamanagement voor bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) en de rol van Internal Audit hierin. Hierbij wordt al gauw gedacht aan het maken van back-ups en het herstellen van data. Binnen BCM spelen datamanagement en Internal Audit echter een veel grotere rol. Zowel in de voorbereiding op calamiteiten als de afwikkeling daarvan. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

Data integriteitsissues bij calamiteiten

Tijdens crisissituaties is er een verhoogde kans op procedurele fouten, onjuiste/onvolledige informatieverwerking en misbruik van de situatie. Internal Audit zou bij het implementeren van bedrijfscontinuïteitsmanagement de beheersmaatregelen rondom dergelijke datamanagementrisico’s moeten beoordelen. Tijdens een daadwerkelijke calamiteit kunnen zij het crisisteam ondersteunen door te verifiëren of recovery van data en configuraties correct heeft plaatsgevonden en of afgesproken noodprocedures met bijbehorende controls daadwerkelijk worden nageleefd…..Meer informatie….

Inzet van Big Data bij het bestrijden van calamiteiten

Datamanagement bij BCM is niet alleen belangrijk met het oog op herstellen, verwerken en beveiligen van informatie, maar het kan ook worden ingezet bij het bestrijden van calamiteiten. Vooral ICT-verstoringen kunnen hierdoor worden beperkt. Door het analyseren van data afkomstig van verschillende sensoren en early warning systems, kan nog tijdig worden ingegrepen indien bijvoorbeeld een harde schijf dreigt te crashen of een server oververhit dreigt te raken. Voor het voorkomen van andere type verstoringen wordt big data op dit moment nog niet of nauwelijks ingezet, terwijl hier toch wel degelijk mogelijkheden voor zijn…. Meer informatie….

Crisis bovenop een crisis

Indien met ten aanzien van datamanagement en internal audit steken laten vallen, dan kan dat bij een calamiteit resulteren in een crisis bovenop een crisis. Het gaat daarbij om meer dan alleen het tijdelijk niet beschikbaar zijn van vitale data. Denk bijvoorbeeld aan het lekken van bedrijfs-, privacy, of medisch gevoelige informatie doordat informatiedragers na een calamiteit niet zijn veiliggesteld of beveiligingsinstellingen niet juist zijn geconfigureerd op uitwijkapparatuur…. Meer informatie….

 

Download gratis

 

Download artikel Download Audit Magazine nr. 1, 2016 Online versie van Audit Magazine

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *