Publicatie: Meetmethoden weerbaarheid Nederlandse samenleving

Storing in bedieningssysteem wissels en seinen legt Treinverkeer rond Utrecht volledig plat
2 februari 2015
‘Kabinet gaat meer marechaussee inzetten door terreurdreiging’
4 februari 2015
Storing in bedieningssysteem wissels en seinen legt Treinverkeer rond Utrecht volledig plat
2 februari 2015
‘Kabinet gaat meer marechaussee inzetten door terreurdreiging’
4 februari 2015

Publicatie: Meetmethoden weerbaarheid Nederlandse samenleving

Ministerie V&J - Meetmethoden weerbaarheid commissie

Foto: www.pixabay.com

De maatschappij is vanwege de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van systemen en infrastructuren de afgelopen decennia aanzienlijk complexer geworden. Dit heeft geleid tot een intrinsiek toegenomen kwetsbaarheid voor verstoringen en tot een grotere onzekerheid omtrent de aard en gevolgen ervan.

Dit is een inventariserend onderzoek met als hoofdvraag: met welke set van indicatoren kan het weerbaarheidsniveau van de Nederlandse samenleving worden vastgesteld en op welke manieren kunnen deze indicatoren op een efficiënte en verantwoorde wijze gemeten en samengevat worden?

Alex Hoogteijling zat namens BCM Specialist in de begeleidingscommissie van van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze commissie hield toezicht op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek.

Ministerie – Meetmethoden Weerbaarheid

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2342-meetmethoden-weerbaarheid.aspx?cp=44&cs=6796

Comments are closed.