Provincie Overijssel – BCMS implementatie
16 september 2022
Hutten Catering – Bedrijfscontinuïteitsplan
16 september 2022
Provincie Overijssel – BCMS implementatie
16 september 2022
Hutten Catering – Bedrijfscontinuïteitsplan
16 september 2022
Show all

Foto: Pixabay

 • OpdrachtBCMS implementatie

Voor deze uitvoeringsinstelling van het Ministerie van VWS heeft BCM Specialist een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit geïmplementeerd conform de ISO 22301 standaard voor business continuity management systems (BCMS).

Uitgevoerde werkzaamheden betroffen onder andere het:

 • Opstellen van een bedrijfscontinuïteitsbeleid
 • Opstellen van een BCMS Handboek
 • Opstellen van een Business Continuity Plan (BCP)
 • Uitvoeren van continuïteitsrisicobeoordeling
 • Uitvoeren van business impact analyses
 • Opleveren van een test en oefenprogramma
 • Verhogen van business continuity awareness
 • Organiseren van een BCM training
 • Organiseren van een crisisoefening
 • Opstellen van een crisiskaart
 • Opleveren van diverse tools continue borging
 • Coaching on the job voor continuïteitsbeheer

Enkele jaren na de implementatie heeft BCM Specialist enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op dit BCMS en zijn diverse analyses geüpdatet. Tevens is de deelname aan de nationale cybercrisisoefening ISIDOOR IV georganiseerd waarbij BCM Specialist de oefenleider en evaluator leverde.