Regiotram Utrecht - BCM
Regiotram Utrecht – BCM implementatie
6 december 2016
PWN BCP drinkwater tappunt business continuity
Drinkwaterbedrijf PWN – Diverse BCM opdrachten
9 maart 2017
Regiotram Utrecht - BCM
Regiotram Utrecht – BCM implementatie
6 december 2016
PWN BCP drinkwater tappunt business continuity
Drinkwaterbedrijf PWN – Diverse BCM opdrachten
9 maart 2017
Show all
medicijnen

Foto: www.pixabay.com

  • OpdrachtBCM support

In deze opdracht is De Friesland Zorgverzekeraar ondersteund bij het verder verhogen van het bedrijfscontinuïteit volwassenheidsniveau om zodoende in ieder geval op het door De Nederlandsche Bank vereiste BCM volwassenheidsniveau (Cobit Level 3) te komen.

In deze opdracht zijn bestaande bedrijfscontinuïteit documenten beoordeeld waarna vervolgens de enkele nieuwe BCM documenten zijn opgesteld en geïmplementeerd:

Verder is een risicoanalyse uitgevoerd door middel van het organiseren van een risicoanalyseworkshop waarbij met stemkastjes een groot aantal continuïteitsrisico’s en crisisscenario’s werden geanalyseerd. Tevens is ondersteuning geboden bij het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA).

Gedurende de opdracht zijn ook diverse BCM trainingen georganiseerd en een tweetal crisismanagement simulaties ten behoeve van het Crisisteam. Ter afsluiting van de opdracht is een fysieke uitwijktest georganiseerd. Tijdens deze uitwijktest is het gehele hoofdkantoor ontruimd. Vervolgens is het Crisisteam vanuit het crisiscentrum op de uitwijklocatie, verder beoefend. Tijdens de test zijn ongeveer 30 werkplekken + medewerkers ook daadwerkelijk uitgeweken naar de uitwijklocatie om aldaar de productiewerkzaamheden gedurende de rest van de werkdag voort te zetten. De uitwijktest ging gepaard met een ICT Disaster Recovery test.

Twee jaar na afronding van de hierboven beschreven werkzaamheden heeft BCM Specialist de eerder uitgevoerde risicoanalyse herhaald. Wederom is toen gebruik gemaakt van stemkastjes die gekoppeld waren aan risicoanalysesoftware. Omtrent de uitkomsten hiervan is vervolgens een rapportage opgesteld.

Alex staat een pragmatische aanpak voor mbt de inrichting van BCM.

Hij komt met deze aanpak snel tot zeer werkbare oplossingen.

Theo Poortinga, BCM Manager - De Friesland Zorgverzekeraar