Kromhout kazerne - BCM audit
Exploitant van militaire kazerne – BCM quickscan
22 oktober 2015
Howden - BCP review
Howden – BCP quickscan
22 oktober 2015
Kromhout kazerne - BCM audit
Exploitant van militaire kazerne – BCM quickscan
22 oktober 2015
Howden - BCP review
Howden – BCP quickscan
22 oktober 2015
Show all
Gemeente Amersfoort - BCM

Foto: www.pixabay.com

  • OpdrachtMeerdere BCM projecten

Voor Gemeente Amersfoort zijn verspreid over meerdere jaren diverse BCM gerelateerde projecten uitgevoerd. Zo is aan deze grote Gemeente ondersteund bij het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan en is een separaat BCP opgesteld voor uitval elektriciteit en ICT.

Bij het opstellen van deze BCP’s zijn diverse analyses uitgevoerd naar onder andere de impact van verstoringen op de bedrijfsvoering, de meest kritieke diensten en de afhankelijkheid van derden.

Voor Gemeente Amersfoort is ook een handboek opgesteld voor het organiseren van continuïteitstesten en oefeningen waarmee de Gemeente Amersfoort zelf de gewenste uitwijktesten, BCP testen, crisisoefeningen, etc. kan organiseren.

Voor de Gemeente Amersfoort is verder nog een grote crisisoefening voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. De crisisoefening betrof een verrassingsoefening waarbij alle afdelingscrisisteams betrokken waren. Deze teams moesten ieder hun eigen crisismanagement activiteiten uitvoeren onder coördinatie van het centrale beleidsteam.

Alex levert werk van hoge kwaliteit.

We zijn zeer tevreden over zijn inzet, de kwaliteit van zijn advies en zijn betrokkenheid bij het oefenen met uitwijkscenario’s.

Hij is prettig in de omgang en hij heeft een goede bijdrage geleverd aan het continuïteitsplan voor de Gemeente Amersfoort.

Henk van Kooij, beleidsadviseur informatiebeveiliging - Gemeente Amersfoort