Gemeente Rotterdam - BCM
Gemeente Rotterdam – Diverse BCM opdrachten
4 juli 2017
Internationaal voedselbedrijf - Interim BCM Manager
Internationaal voedselbedrijf – Interim BCM Manager
4 juli 2017
Show all
Audit

Foto: www.pixabay.com

Gemeente Ede – BCM Audit en verbeterplan

In de afgelopen jaren heeft BCM Specialist diverse BCM gerelateerde opdrachten uitgevoerde voor gemeente Ede. De eerste betrof een uitgebreide audit op het gebied van Business Continuity Management (BCM). Doel hiervan was te onderzoeken in hoeverre Gemeente Ede adequaat is voorbereid op calamiteiten en verstoringsscenario’s voor zover het haar eigen bedrijfsvoering betreft en welke stappen eventueel ondernomen moeten worden ter verbetering hiervan.

Na afronding van de opdracht heeft BCM Specialist als vervolgopdracht een plan van aanpak opgesteld voor een BCM verbeterprogramma binnen Gemeente Ede.

BCM Specialist heeft verder op diverse momenten het project team van gemeente Ede ondersteund bij de uitrol van dit BCM verbetertraject. Zo is onder andere een bedrijfscontinuïteitsbeleid, BCMS handboek en een Calamiteitenplan opgeleverd alsmede een methodiek voor het uitvoeren van continuïteitsrisicobeoordelingen en business impact analyses.