Equinit KYC Solutions - BCP - Risk Management
Equiniti KYC Solutions – BCP + Crisis Simulation
6 juli 2016
Royal IHC - BCM Coaching
Royal IHC – BCM coaching
10 oktober 2016
Show all
INREV - BCM en Information Security

Photo by corno.fulgur75 on Foter.com / CC BY

  • OpdrachtBCM Quick Scan, Crisis Management Plan, Interim Information Security Officer

INREV is de Europese belangenvereniging voor investeerders in niet-beursgenoteerde vastgoed. Zij biedt haar leden een platform voor het delen van marktinformatie, onderzoeksresultaten en professionele standaarden. Verder publiceert INREV gedurende het jaar diverse vastgoedindices en stelt analysetools ter beschikking aan vastgoedinvesteerders voor het analyseren van vastgoedmarktinformatie.

BCM Quick Scan

BCM Specialist heeft voor INREV een QuickScan uitgevoerd naar het huidige BCM-volwassenheidsniveau ter voorbereiding op een BCM-verbetertraject. Door middel van document reviews, interviews en locatiebezoeken is onderzocht in hoeverre INREV op dit moment is voorbereid op crisissituaties en verstoringen in de bedrijfsvoering. Daarbij is gelet op geïmplementeerde technische, organisatorische en procedurele continuïteitsmaatregelen (zowel preventief als responsief) en competenties van het personeel.

De resultaten van de QuickScan zijn vervolgens tezamen met een verbeterplan teruggekoppeld aan het management van INREV.

Crisis Management Plan en Quick Reference Card

Na afronding van de BCM Quick Scan heeft BCM Specialist een Crisis Management Plan voor INREV mogen opstellen tezamen met een Quick Reference Card. Het Crisis Management Plan kan door het crisisteam van INREV als handvat dienen voor het managen van allerlei type crisissituaties. Of het nu een verstoring in de bedrijfsvoering betreft, of een informatiebeveiligingscrisis.

Information Security Officer

Op dit moment vervult BCM Specialist de rol van Information Security Officer binnen INREV. De voornaamste werkzaamheden betreffen het implementeren van een Information Security Management System (ISMS) waarbij ISO27001 als basis wordt gebruikt en de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy (General Data Protection Regulation, GDPR – in het Nederlands ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).