Aegon - BCM Manager
Aegon – BCM interim ondersteuning
22 oktober 2015
Show all

Foto: Pixabay

    Met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) volgt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op landelijk niveau de zorg voor patiënten met kanker. De kennis en inzichten die dit oplevert wordt ingezet voor het voorkomen van kanker, het reduceren van de impact van kanker en het verbeteren van de zorg voor patiënten en hun kwaliteit van leven.

    Voor het IKNL heeft BCM Specialist een intern onderzoek uitgevoerd op het gebied van crisismanagement. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan heeft BCM Specialist als vervolgopdracht een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan is vervolgens ook door BCM Specialist uitgevoerd en heeft geresulteerd in een professionele crisismanagementorganisatie welk ondersteund wordt met een crisismanagementplan en crisiscommunicatieplan. Deze zijn ook beoefend.