Royal IHC - BCM Coaching
Royal IHC – BCM coaching
10 oktober 2016
Regiotram Utrecht - BCM
Regiotram Utrecht – BCM implementatie
6 december 2016
Show all
Machinefabrikant - BCM

Foto: www.pixabay.com

  • OpdrachtMeerdere BCM opdrachten

Voor een internationale machinefabrikant zijn diverse opdrachten uitgevoerd op het gebied van business continuity management (BCM).

BCM training

De eerste opdracht betrof het verzorgen van een training op het gebied van business continuity management. Dit was een training van ongeveer een halve dag, gericht aan het Management van deze machinefabrikant en enkele medewerkers uit disciplines die raakvlakken met BCM hebben (o.a. Security en Quality Management).

BCM Quick Scan

De tweede opdracht betrof het uitvoeren van een BCM Quick Scan. Dit heeft bij de opdrachtgever geleid tot meer inzicht in het huidige BCM volwassenheidsniveau. Hierdoor was zij in staat om beter onderbouwd keuzes te maken ten aanzien van de door te voeren verbeteringen op het gebied van bedrijfscontinuïteitsmanagement.

De BCM Quick Scan is uitgevoerd door middel van document reviews, aangevuld met enkele interviews. Daarbij is gelet op geïmplementeerde technische, organisatorische en procedurele continuïteitsmaatregelen (zowel preventief als reactief).

De resultaten van de Quick Scan zijn vervolgens tezamen met een verbeterplan teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Opstellen BCM documenten

Na de BCM Quick Scan heeft BCM Specialist een vervolgopdracht ontvangen voor het implementeren van een aantal van de aanbevolen verbeteringen:

  • Opstellen van een business continuity policy
  • Opstellen van een BCM Handboek waarin het Business Continuity Management Systeem (BCMS) staat beschreven
  • Opstellen van een Crisis Management Plan
  • Beoordelen van de company wide risk management methodiek