Stuxnet en Duqu laten zien hoe kwetsbaar procesautomatisering is en schudden industrie wakker