Super El Niño op komst. Is uw organisatie voorbereid?

Nederland blijft derde op lijst cyberdreigingen
3 november 2015
Luchtalarm vanwege grote brand industrieterrein Chemelot
9 november 2015
Nederland blijft derde op lijst cyberdreigingen
3 november 2015
Luchtalarm vanwege grote brand industrieterrein Chemelot
9 november 2015

Super El Niño op komst. Is uw organisatie voorbereid?

Afgelopen maanden zijn meerdere berichten in de media verschenen over El Niño. Dit is een natuurverschijnsel waarbij koel zeewater in de Grote Oceaan sterk opwarmt, wat vervolgens het weer in grote delen van de wereld (waaronder Europa) beïnvloedt. Dit verschijnsel komt gemiddeld eens in de drie tot zeven jaar voor, zo ook nu. Er wordt zelfs gesproken over een super El Niño.

Het zeewater is op sommige plekken langs de evenaar in de Grote Oceaan namelijk nu al 3 graden warmer dan normaal en het hoogtepunt van El Niño (in december 2015) moet nog komen. In 1997 – 1998, toen ook sprake was van een zeer sterke El Niño, lag het hoogtepunt ‘maar’ op 2 graden warmer dan normaal. Wereldwijd waren er toen 23.000 dodelijke slachtoffers en 30 miljard euro aan schade.

Afgelopen oktober waren op verschillende plekken al effecten zichtbaar. Zo viel er in het doorgaans droge Californië zoveel regen dat overstromingen en modderstromen ontstonden tot in Los Angeles aan toe. En in diverse landen in Zuidoost-Azië is al wekenlang sprake grote bosbranden en zware smog. Zelfs in Australië is het op dit moment extreem droog. Tegelijkertijd zien we ook opvallend veel Tyfoons bij de Filipijnen en Taiwan.

In Nederland zal dit natuurverschijnsel ook niet onopgemerkt blijven. Verwacht wordt dat vooral in de lente van 2016 meer neerslag zal vallen dan normaal, wat in Nederland al gauw tot wateroverlast kan leiden en soms ook overstromingen. Dit kan leiden tot schade aan infrastructuren, uitval van nutsvoorzieningen en als gevolg daarvan verstoringen van bedrijfsprocessen.

Bedrijven en instellingen doen er dus goed aan hun business continuity plan weer even tegen het licht te houden. Misschien kan dit El Niño momentum worden gebruikt om toch bepaalde technische of organisatorische continuïteitsmaatregelen door te voeren die al jarenlang worden uitgesteld maar eigenlijk wel nodig zijn. En anders kan vast nog wel een crisisoefening worden georganiseerd om de crisismanagementvaardigheden van het crisisteam weer op peil te brengen.

Uiteraard kunnen wij u hierbij uitstekend van dienst zijn. Neem direct contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *