Superstorm Sandy: nu al dijkdoorbraken, 4 luchthavens overstroomt, 7 milj. huizen in 13 states zonder stroom. schadeschatting 30 miljard