normcommissie

1 januari 2015
normcommissie nen iso22301 bedrijfscontinuiteit standaard

BCM Specialist lid van NEN-ISO normcommissie business continuity

BCM Specialist Alex Hoogteijling van Hoogteijling Management Consultancy is in 2015 voor het derde jaar lid van de technische normcommissie […]