‘Vordering servers door Justitie disproportioneel’. Door virtualisatie vaak collateral damage voor andere klanten