VROM verwijt bedrijven laksheid mbt brandveiligheid. Duizenden wonen op ´bom´ Zelfde geldt voor omliggende bedrijven