Waterschappen nemen maatregelen tegen droogte zoals beregeningsverboden. van noodsituatie is nog geen sprake