Onze BCM consultancy diensten

Consultancy diensten die wij aanbieden rondom Business Continuity Management (BCM).

Business Continuity Plan (BCP) ontwerp

Een Business Continuity Plan, ofwel bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) is een document of set van documenten waarin maatregelen en procedures zijn opgenomen die worden uitgevoerd in geval van een calamiteit of verstoring. Een BCP stelt uw organisatie in staat om crisissituaties te managen en de bedrijfsvoering te continueren ten tijde van crisis.

BCM Specialist is een expert in het opstellen en implementeren van BCP's. Een door ons opgesteld BCP is pragmatisch, praktijkgericht en daadwerkelijk bruikbaar bij calamiteiten. De BCP's worden bovendien onderhoudsvriendelijk opgesteld.

Meer informatie

BCM implementatie

Bedrijfscontinuïteit kan het best als managementsysteem worden ingericht, net als kwaliteitsmanagement. Hierdoor blijven continuïteitsmaatregelen up-to-date en is uw organisatie continu voorbereid op calamiteiten en crisissituaties. Voor het implementeren van een bedrijfscontinuïteit managementsysteem is een internationale ISO-standaard opgesteld: ISO22301 Business Continuity Management Systems - Requirements.

BCM Specialist is een expert in deze ISO-standaard en heeft als lid van de ISO-normcommissie zelfs bijgedragen aan de ontwikkeling van deze business continuity standaard. Wij kunnen u dan ook uitstekend van dienst zijn bij de implementatie van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit.

Meer informatie

BCM interim manager

Via ons kunt u op interim basis een ervaren Business Continuity Manager inhuren voor enkele uren per week of zelfs full-time. De interim Business Continuity Manager kan worden ingezet voor het initieel goed inrichten van een Business Continuity Management System (BCMS) binnen uw organisatie, maar ook voor het onderhouden hiervan. Denk daarbij aan het uitvoeren van periodieke reviews, verzorgen van BCM trainingen en bewustwordingscampagnes, of het organiseren van crisisoefeningen.

Nodig vandaag nog een ervaren Business Continuity Manager uit en ervaar zelf of er een klik is.

Meer informatie

BCM advies

Voor advisering op het gebied van Business Continuity Management moet u bij de BCM Specialist zijn. Of het nu gaat om advies over uitwijk of het implementeren van de ISO22301 BCM standaard. Onze onafhankelijke BCM adviseurs staan u graag met raad en daad bij.

U kunt bij ons ook terecht voor adviesvraagstukken die gerelateerd zijn aan het business continuity vakgebied, zoals risicomanagement en crisismanagement. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren over het implementeren van integraal risicomanagement binnen uw organisatie of het verbeteren van uw crisiscommunicatie.

Meer informatie

BCM audit & quickscan

Wij bieden audits en quickscan onderzoeken aan rondom business continuity management. Denk daarbij aan het beoordelen van uw bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) of het volwassenheidsniveau van uw business continuity management systeem. Wij kunnen u zelfs begeleiden richting een ISO22301 certificering.

Onze BCM consultants zijn statutair geaccrediteerd auditors en aangesloten bij het Business Continuity Institute (BCI), de internationale beroepsorganisatie voor business continuity professionals.

Meer informatie

BCM training & coaching

Wij verzorgen namens het NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut), de ISO22301 business continuity trainingen en leveren de gastdocent bedrijfscontinuïteit voor opleidingen aan de Radboud Universiteit en TU Delft. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor in-company BCM trainingen en coaching van uw medewerkers bij het implementeren van Business Continuity Management.

BCM Specialist staat ingeschreven in het Docentenregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee aan de kwaliteitscode voor docenten in het kort beroepsonderwijs.

Meer informatie

BCM test & crisisoefening

Zolang uw continuïteitsmaatregelen nog niet zijn getest, weet u ook niet zeker of deze daadwerkelijk effectief zijn. Het is dan ook aan te raden om periodiek uw Business Continuity Plan en technische uitwijk- en continuïteitsmaatregelen te (laten) testen. Hetzelfde geldt voor de crisismanagementvaardigheden van uw crisisteam, want: “oefening baart kunst”.

De BCM Specialist organiseert jaarlijks diverse type continuïteitstesten en crisisoefeningen en kan iedere gewenste test en oefening voor u ontwerpen, organiseren, faciliteren en evalueren. Van crisismanagement simulatie voor uw crisisteam tot en met een volledige uitwijktest van uw gehele kantoor.

Meer informatie

Business impact analyse (BIA)

Met onze pragmatische aanpak voor een Business Impact Analyse (BIA) verwerken wij in korte tijd de meest essentiële zaken in een totaaloverzicht welk in één oogopslag inzicht geeft in hoe snel welke processen weer operationeel moeten zijn en welke bedrijfsmiddelen daarvoor met welke prioriteit hersteld moeten worden.

De uitkomsten van de Business Impact Analyse dienen als input voor de continuïteit- en herstelprocedures in het Business Continuity Plan (BCP). Onze aanpak is een stuk efficiënter dan veel andere methodieken. Uw organisatie wordt zo weinig mogelijk belast en levert veel sneller resultaat.

Meer informatie

Risico analyse

Wij hebben een unieke risicoanalyse methodiek ontworpen voor het beoordelen van continuïteitsrisico's. Hierbij maken wij gebruik van stemkastjes die zijn gekoppeld aan risicoanalyse software. Tijdens een interactieve workshop kunnen deelnemers een groot aantal crisisscenario's en verstoringen beoordelen op waarschijnlijkheid, impact en kwaliteit van huidige beheersmaatregelen.

De uitkomsten van deze risicoanalyse workshop geven inzicht in welke continuïteitsrisico's binnen uw organisatie extra aandacht behoeven. Onze risicoanalyse maakt onderdeel uit van de BCM implementatietrajecten die wij aanbieden, maar kan ook als losstaande service worden afgenomen.

Meer informatie

24x7 crisis support

Voor crisissituaties waarbij u direct ondersteuning nodig heeft van een crisismanagement expert of compleet crisis support team kunt u eveneens 24x7 bij BCM Specialist terecht. Via het netwerk van BCM Specialist heeft u direct toegang tot diverse experts op het gebied van crisismanagement, crisiscommunicatie, social media en business continuity management.

Neem direct contact met ons op voor hulp of meer informatie over deze service.


Meer informatie