Business continuity test en crisisoefening

Schakel de BCM Specialist in voor het ontwerpen, faciliteren en evalueren van ieder gewenst type business continuity test of crisisoefening.
Van crisismanagement simulatie voor uw crisisteam tot volledige uitwijktest van uw gehele kantoor.

Waarom testen en oefenen?

Zolang uw continuïteitsmaatregelen nog niet zijn getest, weet u ook niet zeker of deze daadwerkelijk effectief zijn. Het is dan ook aan te raden om periodiek uw procedurele, technische en organisatorische continuïteitsmaatregelen te (laten) testen. Naast het testen van maatregelen is het tevens belangrijk dat uw crisisteam periodiek oefent in het managen van een crisis, want: “oefening baart kunst”.

BCM Specialist ontzorgt u bij het testen en oefenen

BCM Specialist kan ieder gewenst type business continuity test en crisisoefening voor u ontwerpen, organiseren, faciliteren en evalueren. Van crisismanagement simulatie voor uw crisisteam tot en met een uitgebreide praktijktest waarbij de uitwijk van bijvoorbeeld werkplekken, medewerkers en productiefaciliteiten in de praktijk wordt getest.

Oefeningen en testen in allerlei soorten en maten

Crisisoefeningen en business continuity testen zijn er in alle soorten en maten: bereikbaarheidstesten, beschikbaarheidstesten, IT disaster recovery testen, BCP structured walkthroughs, table top exercises, field exercises, uitwijktesten, etc. Bekijk het overzicht hieronder voor een korte toelichting hierop.

Klik op één van de tabs voor een toelichting op de betreffende business continuity test of oefening

Bereikbaarheidstest
Een bereikbaarheidstest betreft een controle waarbij de juistheid en volledigheid van contactgegevens in het business continuity plan wordt getest. Daarbij wordt niet alleen gelet op de juistheid van telefoonnummers, maar ook of de betreffende persoon nog de rol heeft zoals opgenomen in het BCP.

Een dergelijke test kan worden uitgevoerd door simpelweg alle telefoonnummers te bellen of door de betreffende medewerkers te vragen hun contactgegevens te verifiëren. Bij dergelijke testen is het ook zinvol om de contactgegevens van externe leveranciers te verifiëren.
Beschikbaarheidstest
Bij een beschikbaarheidstest wordt niet alleen de bereikbaarheid van de crisisorganisatie getest, maar ook of de individuele crisisteam leden (of hun vervangers) daadwerkelijk beschikbaar zijn voor het managen van een calamiteit en tijdig aanwezig kunnen zijn in de crisisruimte.

Een dergelijke beschikbaarheidstest kan fysiek worden uitgevoerd of worden gesimuleerd. Een fysieke test betreft vaak een verrassingsoefening waarbij het crisisteam daadwerkelijk afreist naar het crisiscontrole centrum of inbelt op het crisis conference call nummer.

Een voorbeeld van een simulatie betreft het naast elkaar leggen van vakantieroosters van primaire crisisteam leden en hun vervangers.
Ontruimingsoefening
Een ontruimingsoefening is er op gericht om zo snel en veilig mogelijk alle aanwezigen van een locatie te evacueren en te verzamelen op een vooraf kenbaar gemaakte plek. Een dergelijke test wordt doorgaans één tot tweemaal per jaar georganiseerd door het Hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV).
Component test
Een afzonderlijke test van een (technische) continuïteitsmaatregel om de werking hiervan te verifiëren.
Enkele voorbeelden van component testen zijn:

  • testen van noodstroomvoorziening
  • recovery test van back-up tape
  • testen van brandalarm
  • uitwijk of recovery van ICT-systeem
Structured walkthrough test / sloepenrol
Een structured walkthrough test betreft een papieren evaluatie van het business continuity plan. Daarbij wordt de volledigheid, juistheid en bruikbaarheid van een BCP beoordeeld zonder dat hiervoor veel voorbereiding nodig is. Ieder lid van het crisisteam noemt zijn specifieke taken op bij een bepaald crisisscenario. De test is daarmee vergelijkbaar met een sloepenrol zoals die vaak aan boord van een schip wordt uitgevoerd.

Een dergelijke test heeft als doel het verifiëren van de inhoud van het BCP, het trainen van nieuwe crisisteam leden, het voorbereiden op een echte crisismanagementsimulatie of praktijktest en het opfrissen van de inhoudelijke BCP-kennis van het crisisteam.
Crisismanagement simulatie / table top exercise
Een crisismanagement simulatie (ook wel table top exercise genoemd) is een vorm van oefenen waarbij het crisisoverleg van een crisisteam op realistische wijze wordt nagebootst. In dit gesimuleerde crisisoverleg tracht het crisisteam een fictief crisisscenario op te lossen door het nemen van besluiten en bepalen van acties.

Deze oefening heeft doorgaans als doel het oefenen / testen van de crisismanagementvaardigheden van crisisteam leden, het verhogen van het bewustzijn en het opfrissen van de inhoudelijke bekendheid met het BCP en ieders rol hierin.

De crisismanagement simulatie kan worden uitgebreid met fysieke acties of invloeden van buitenaf zoals het daadwerkelijk afreizen naar het crisiscentrum op de uitwijklocatie en het communiceren met interne en externe stakeholders via een responscel (acteurs die bijvoorbeeld een klant of journalist naspelen).
Praktijktest / uitwijkoefening
Bij een praktijktest wordt het business continuity plan in de praktijk getest. Gedacht kan worden aan het fysiek uitwijken van werkplekken en medewerkers naar een andere locatie alwaar de bedrijfsvoering weer dient te worden opgestart. Ook het tijdelijk werken via workaround procedures in plaats van de reguliere procedures kan worden opgevat als een praktijktest.

Deze vorm van testen vereist de meeste voorbereiding. Voorkomen dient te worden dat de praktijktest een calamiteit op zich wordt. De normale bedrijfsvoering en klanten dienen geen hinder van de test te ondervinden.

Het doel van een praktijkoefening of uitwijktest is om het BCP en de geïmplementeerde continuïteitsmaatregelen op uitvoerbaarheid en effectieve werking te testen. Daarbij worden niet alleen de crisismanagementvaardigheden getest, maar ook de operationele effectiviteit van beschreven herstelprocedures en workarounds.

Benieuwd naar wat BCM Specialist nog meer voor u kan betekenen?

Klik op het icoon hiernaast voor ons uitgebreide dienstenaanbod op het gebied van business continuity management.