BCM trainingen & BCM coachingstrajecten

ISO 22301 introductietraining


Voor het implementeren van business continuity management (BCM) is in 2012 een ISO standaard gepubliceerd: 'ISO 22301 Business Continuity Management Systems - Requirements'. Deze ISO 22301 standaard beschrijft de eisen waaraan een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit moet voldoen om uw organisatie voor te bereiden op gebeurtenissen die de bedrijfsvoering kunnen verstoren.

BCM specialist verzorgt via het NEN ééndaagse introductietrainingen in deze ISO 22301 business continuity standaard. In deze training raakt u bekend met de basisbeginselen van business continuity management en leert u ISO 22301 toe te passen bij het implementeren van een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit. Daarbij komen uiteraard veel do's en don'ts aan de orde en worden tips en trucs aangereikt om BCM succesvol te implementeren.

Schrijf u hier in voor de ISO 22301 introductietraining

BCM opleiding zonder BTW doorbelasting vanwege Docentenregistratie in CRKBO register

BCM Specialist Alex Hoogteijling van onze organisatie, staat ingeschreven in het Docentenregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Docenten Kort Beroepsonderwijs. Bijkomend voordeel is dat wij geen BTW hoeven door te belasten aan instellingen die niet BTW-plichtig zijn. Dit bespaart u dus 21% op de kosten voor BCM opleidingen en trainingen.

Incompany BCM training


Naast ISO22301 introductietrainingen, verzorgt BCM Specialist ook maatwerk incompany trainingen over business continuity management.

In overleg met u wordt het doel van de BCM training bepaald en bestaand cursusmateriaal aangepast of zelfs geheel nieuw ontwikkeld. Zo kan bijvoorbeeld een high level continuity awareness training worden gegeven, maar ook een meerdaagse BCM cursus waarin uw medewerkers worden getraind in het implementeren van een Business Continuity Management System (BCMS) conform ISO 22301.

Het verzorgen van een crisismanagement training in combinatie met een crisisoefening behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Individuele BCM coaching


Wenst u in plaats van een training juist één op één begeleiding bij het implementeren van een business continuity management systeem of het opstellen van een business continuity plan?

BCM Specialist heeft hier eveneens ervaring met BCM coaching. Wij komen dan periodiek bij u langs voor een gesprek waarin u ons als klankbord en vraagbaak kan gebruiken. U kunt voorafgaand aan het gesprek concept documenten toesturen waar u een expert oordeel over wilt hebben of tips ter verdere voltooiing hiervan.

De BCM Coach fungeert tevens als stok achter de deur zodat u toch voortgang boekt met de implementatie van BCM. De waan van de dag ligt immers op de loer.
CRKBO docent bedrijfscontinuiteit bcm register

Benieuwd naar wat BCM Specialist nog meer voor u kan betekenen?

Klik op het icoon hiernaast voor ons uitgebreide dienstenaanbod op het gebied van business continuity management.