Interactieve risico analyse

Voor het analyseren van continuïteitsrisico's maken wij gebruik van risicoanalyse software in combinatie met stemkastjes.

Voordelen interactieve workshop met stemkastjes

  • Efficiënte wijze van informatievergaring
  • Resultaten worden tijdens de workshop realtime weergegeven in heatmaps
  • Naast waarschijnlijkheid en impact wordt ook de effectiviteit van geïmplementeerde beheersmaatregelen in kaart gebracht
  • In één oogopslag zichtbaar, welke risico's extra aandacht behoeven
  • Spreiding van individuele stemresultaten wordt gevisualiseerd zodat deelnemers snel kunnen zien of ze het met elkaar eens zijn of niet
  • Resultaten kunnen direct met elkaar worden besproken
  • Indien gewenst kunnen deelnemers hun keuzes aanpassen n.a.v. argumenten die zij van anderen hebben gehoord
  • Zeer interactief en draagvlak verhogend
  • Tot wel 30 personen kunnen tegelijk aan de risicoanalyse workshop deelnemen
  • Risicoclassificaties, schaalverdelingen en berekeningsmethoden zijn op maat te configureren

Realtime weergave van uitkomsten in heatmaps

Tijdens een risico analyse workshop kunnen onderwerpdeskundigen en afdelingshoofden met stemkastjes verschillende continuïteitsrisico's en crisisscenario's scoren op kans, impact en mate van 'in control' zijn. De uitkomsten worden realtime grafisch weergegeven in heatmaps. Hierdoor kan men zien hoe het risico scoort ten opzichte van andere risico's en welke continuïteitsrisico's nog aandacht behoeven. Voor deze risico's kunnen scenario's in het Business Continuity Plan (BCP) worden opgenomen of additionele preventieve continuïteitsmaatregelen worden getroffen.

Meteen zichtbaar of er consensus is

De risicoanalyse software biedt tevens de mogelijkheid om de spreiding van individuele scores grafisch weer te geven zodat workshopdeelnemers kunnen zien of zij het onderling met elkaar eens zijn omtrent de hoogte van het risico of dat er toch een groot verschil is in risicoperceptie.

Draagvlak verhogend

Deze werkmethode is zeer efficiënt en leidt tot een verhoogd risicobewustzijn en breed draagvlak omtrent de uitkomsten van de risicoanalyse.
Graag lichten wij onze risicoanalyse methode mondeling toe. Neem hiervoor direct en vrijblijvend contact met ons op.

Benieuwd naar wat BCM Specialist nog meer voor u kan betekenen?

Klik op het icoon hiernaast voor ons uitgebreide dienstenaanbod op het gebied van business continuity management.