Wat is een BCP?

Business Continuity Plan / Bedrijfscontinuïteitsplan

Wat is een Business Continuity Plan (BCP)?


Continuïteitsprocedures

Vrijwel iedere organisatie heeft procedures en instructies ter ondersteuning van de dagelijkse operatie. Aanzienlijk minder organisaties hebben ook procedures voor momenten dat het niet ´business as usual´ is (denk aan verstoringen in de bedrijfsvoering, calamiteiten en crisissituaties). Dit is zeer opmerkelijk aangezien juist dan heldere instructies goed van pas komen. Een crisissituatie maak je tenslotte niet iedere dag mee.

Dergelijke continuïteitsprocedures kunnen worden vastgelegd in een Business Continuity Plan (BCP), in het Nederlands een bedrijfscontinuïteitsplan. Andere BCP termen die ook wel worden gebruikt, staan in de kolom hiernaast.

Aanvullende procedures in BCP

In het Business Continuity Plan (BCP) staan dus procedures voor het continueren van de bedrijfsvoering bij een calamiteit of andersoortige verstoring van de bedrijfsvoering. Daarnaast bevat een BCP doorgaans ook procedures rondom crisismanagement, crisiscommunicatie, nazorg en herstel van bedrijfskapitaal (zoals productiefaciliteiten, werkplekken en informatie).

In de bijlage worden vaak formulieren, achtergrondinformatie en tools opgenomen die ondersteuning bij het managen van een calamiteit of juist helpen bij het actueel houden van het BCP. Voorbeelden zijn lijsten met interne en externe contactpersonen, templates voor logboeken en notulen, review en onderhoudsinstructies en een oefen-/testkalender.

Opstellen van BCP

Het opstellen van een BCP klinkt eenvoudig, maar is vrij specialistisch werk. Veel organisaties hebben niet de specifieke kennis en ervaring in huis om een goed BCP te schrijven. Bovendien ontbreekt het vaak aan tijd hiervoor. Door de waan van de dag komt u er gewoonweg niet aan toe om dit onderwerp eens goed op te pakken. Herkent u zich hierin? Schakel ons dan direct in. Wij zorgen ervoor dat u in kort tijdsbestek een werkend BCP heeft.

Maak direct een afspraak

Hulp bij opstellen van een BCP
(Business Continuity Plan)

Klik om te lezen hoe BCM Specialist u kan ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een BCP - Business Continuity Plan.