Wat is BCM?

Business Continuity Management / Bedrijfscontinuïteitsmanagement
BCM, Business Continuity Management (in het Nederlands bedrijfscontinuïteitsmanagement) is volgens de ISO22301 BCM standaard, een holistisch managementproces voor het identificeren van bedreigingen voor een organisatie en de mogelijke impact van deze bedreigingen op de bedrijfsvoering indien zij zich daadwerkelijk voordoen.

Verder biedt Business Continuity Management (BCM) een framework om het weerstandsvermogen en de veerkracht van een organisatie te versterken. Hierdoor is een organisatie in staat om effectief op bedreigingen te reageren zodat reputatie, merk, stakeholder belangen en waarde creërende activiteiten worden veiliggesteld.

Hulp bij implementeren van BCM
(Business Continuity Management)

Klik om te lezen hoe BCM Specialist u kan ondersteunen bij het implementeren van BCM - Business Continuity Management.

Wat is BCM niet?

Business Continuity Management is geen Incident Management of Availability Management

Business Continuity Management is iets anders dan Incident Management of Availability Management waarmee BCM vaak wordt verward. Incident Management richt zich namelijk meer op het managementproces rond reguliere 'business-as-usual' verstoringen.

Availability Management is het proces dat de juiste inzet van middelen, methoden en technieken waarborgt teneinde een overeengekomen optimale beschikbaarheid van IT-diensten te bereiken onder normale omstandigheden.

Bedrijfscontinuïteitsmanagement is geen Bedrijfshulpverlening (BHV)

Ook moet bedrijfscontinuïteitsmanagement niet verward worden met bedrijfshulpverlening (BHV). BHV richt zich namelijk meer op de veiligheid van mensen in een organisatie (ontruimen, hulpverlening) en BCM meer op het continueren van de bedrijfsvoering.

Business Continuity is geen Organizational Resilience

De beroepsorganisatie voor Business Continuity professionals, the Business Continuity Institute (BCI) heeft recent een verklaring gepubliceerd over de positie van bedrijfscontinuïteit in relatie tot organisatorische veerkracht. In deze verklaring geeft the BCI aan dat business continuity iets anders is dan organizational resilience.

Meer informatie over deze verklaring van the BCI omtrent de verschillen tussen business continuity en organizational resilience kunt u hier lezen:

Meer informatie