BCM artikel in Zakengids: waarborg de continuïteit van uw bedrijf

11 desastreuze storingen in belangrijke datacenters
12 juni 2017
Treinverkeer in heel Nederland ontregelt door hitte
19 juni 2017
11 desastreuze storingen in belangrijke datacenters
12 juni 2017
Treinverkeer in heel Nederland ontregelt door hitte
19 juni 2017

BCM artikel in Zakengids: waarborg de continuïteit van uw bedrijf

Brand

Foto: www.pixabay.com

Het waarborgen van de continuïteit van een bedrijf is een belangrijke taak van het management van de organisatie. Het in kaart brengen van risico’s en het nemen van maatregelen ter preventie van het optreden van calamiteiten, maar ook maatregelen die bij een calamiteit in werking treden, zouden essentiële processen moeten zijn. Toch heeft lang niet iedere organisatie dat voor elkaar of zelfs maar helder op het netvlies. Business Continuity Management (BCM) is een managementproces dat niettemin op steeds meer belangstelling mag rekenen. Om professionals op dit vlak te certificeren en het vak verder te professionaliseren, is de Business Continuity Institute (BCI) internationaal actief.

BCM identificeert potentiele risico’s

Werner Verlinden, fellow van de BCI en voorzitter van de inmiddels opgerichte Nederlands-Belgische Chapter van het BCI, legt uit wat onder BCM verstaan moet worden. BCM is een holistisch managementproces dat potentiele risico’s in een organisatie identificeert, als ook de impact die deze bedreigingen op het voortbestaan van de organisatie hebben in kaart brengt, mochten die bedreigingen werkelijkheid worden, zegt Verlinden. De volgende stap in dit proces is dan het inrichten van een proces dat in werking treedt zodra een calamiteit optreedt. In dat holistisch proces zijn er drie stappen.

Het gaat om preventieve maatregelen opdat de kans op een verstoring van een risicovol proces geminimaliseerd wordt. Het gaat bovendien om het inrichten van een proces waardoor, als een calamiteit optreedt, adequaat door de organisatie kan worden gehandeld. En ten derde gaat het om het herstellen van wat een calamiteit heeft aangericht, van imagoproblemen tot fysieke schade. Alle drie de stappen vallen onder BCM en moeten op orde zijn. Verlinden: “Het doel is een veerkrachtige organisatie, die aldus de belangen van stakeholders veiligstelt en zorgdraagt voor de bescherming van een merk.”

Lees hier de rest van het artikel in de Zakengids

 

Comments are closed.