BCM Specialist Alex Hoogteijling te gast bij Ondernemend Nederland op RTL7

BCM Specialist sponsor WK Karate 2017
BCM Specialist sponsort Mirthe tijdens WK Karate 2017
9 oktober 2017
BCI Horizon Scan 2018
14 februari 2018
BCM Specialist sponsor WK Karate 2017
BCM Specialist sponsort Mirthe tijdens WK Karate 2017
9 oktober 2017
BCI Horizon Scan 2018
14 februari 2018

BCM Specialist Alex Hoogteijling te gast bij Ondernemend Nederland op RTL7

BCM Specialist Alex Hoogteijling bij Ondernemend Nederland RTL7

Op 22 oktober 2017 was BCM Specialist Alex Hoogteijling, te gast bij het TV-programma “Ondernemend Nederland” op RTL7. In deze uitzending werd Alex geïnterviewd over Business Continuity Management (BCM).

Dit is een belangrijk onderwerp dat bij veel bedrijven en instellingen nog onvoldoende aandacht krijgt. Dit terwijl het voortbestaan van een organisatie hiervan af kan hangen. De opnames vonden plaats op Kasteel Wijenburg te Echteld.

 

Volledige interview met Alex Hoogteijling van BCM Specialist

 

In het kort, wat houdt bedrijfscontinuïteitsmanagement precies in?

Antwoord: Bedrijfscontinuïteitsmanagement houdt eigenlijk in: het voorbereiden van organisaties op allerlei mogelijke verstoringen in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: brand, stroomstoring, ICT-uitval, leveringsproblemen vanuit toeleverancier, extreem weer, onbeschikbaarheid personeel, ransom ware, kapotte machines, recall, etc.

 

Bij welke bedrijven is bedrijfscontinuïteitsmanagement belangrijk?

Antwoord: BCM is niet alleen iets om toe te passen binnen grote organisaties of instellingen in de vitale infrastructuur zoals drinkwaterbedrijven en energieleveranciers. Ook als kleine producent of dienstverlener wil je toch altijd wel kunnen leveren aan je klanten. Zelfs onder bijzondere omstandigheden.

Dit kan door je als organisatie goed voor te bereiden. Liefst heb je natuurlijk dat zich helemaal geen calamiteit of verstoring voordoet. Maar als er toch iets gebeurt, ondanks alle preventiemaatregelen, dan moet duidelijk zijn wie wat moet doen om zo snel mogelijk weer ‘back in business’ te zijn.

 

Maar wat zie je toch vaak?

Antwoord: Veel bedrijven hikken toch een beetje tegen dit onderwerp aan en weten niet goed wat ze ermee aan moeten, zijn bang voor al het werk dat op hun afkomt, weten niet goed wat het allemaal behelst en hebben er ook vaak niet echt trek in omdat het niet tot de ‘core business’ behoort en je niet eens zeker weet of je het ooit nodig hebt, net als een verzekering.

Het is wederom iets dat op het bordje erbij komt, net als onderwerpen als privacy en cyber security. BCM is echter wel de ‘core business’ van  BCM Specialist. Wij kunnen ondernemers hierin volledig ontlasten en vrijwel al het werk uit handen nemen.

 

Waarom zou je een externe BCM specialist inschakelen?

Antwoord: Vaak is het slimmer om hiervoor een extern BCM specialist in te schakelen omdat deze al vaker dit soort trajecten heeft doorlopen en dus niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De inzet van zo’n consultant is al snel terugverdiend. Als je het zelf doet, kom je er door de waan van de dag vaak toch niet voldoende aan toe om dit onderwerp goed op te pakken.

 

Welke ondersteuning kan zo’n BCM specialist dan bieden?

Antwoord: Een externe BCM specialist kan adviseren over de inrichting van een bedrijfscontinuïteit managementsysteem of bestaande continuïteitsmaatregelen beoordelen via bijvoorbeeld een quickscan of uitwijktest. Veel van onze opdrachten betreffen een compleet BCM implementatietraject van risicoanalyse tot crisisoefening waarbij de klant volledig wordt ontzorgd.

 

Heb je ook concrete voorbeelden?

Antwoord: Concrete voorbeelden van wat wij doen zijn: het opstellen en implementeren van procedures voor crisismanagement, crisiscommunicatie, noodproductie, uitwijk, herstel en nazorg. Dit stellen wij op in de vorm van bijvoorbeeld een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) of crisismanagementplan in combinatie met draaiboeken per type crisisscenario.

Andere werkzaamheden betreffen het uitvoeren van continuïteitsrisicoanalyses en business impact analyses (om te bepalen voor welke crisisscenario’s maatregelen getroffen moeten worden, welke processen binnen welke tijd hersteld moeten zijn en wat hiervoor in welke volgorde benodigd is), samenstellen en trainen van crisisteams, verzorgen van uitwijktesten en crisisoefeningen, reviewen van procedurele en technische continuïteitsmaatregelen, implementeren van complete managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit, coaching op het gebied van BCM, etc.

 

Welke ontwikkelingen zien jullie?

Antwoord: We zien dat organisaties steeds afhankelijker worden van andere organisaties (toeleveranciers en business partners) in alle werelddelen. Indien zich ergens in de keten van organisaties een probleem voordoet, dan merken veel bedrijven dit vrijwel onmiddellijk door onder andere toepassing van just-in-time leveringsprincipes.

Je ziet dus steeds meer dat organisaties oog krijgen voor ‘supply chain continuity’ en aan hun toeleveranciers vragen hoe zij de continuïteit van hun dienstverlening hebben gewaarborgd. Die toeleveranciers vragen op hun beurt hetzelfde aan hun toeleveranciers waardoor er een soort sneeuwbal effect ontstaat.

 

En verder?

Antwoord: Ook de toenemende afhankelijkheid van ICT maakt het steeds lastiger voor organisaties om hun bedrijfsvoering te kunnen continueren in geval van ICT-uitval. In dit digitale tijdperk is het voor veel organisaties steeds lastiger om terug te vallen op ouderwetse werkwijzen zonder toegang tot informatiesystemen.

 

Heeft u nog een tip aan andere ondernemers?

Antwoord: Mijn tip is, schuif het niet voor je uit, want van uitstel komt afstel.

 

 

Comments are closed.