Bedrijfsvoeringsorganisatie voor meerdere gemeenten – Diverse BCM opdrachten

Aegon - BCM Manager
Aegon – BCM interim ondersteuning
22 oktober 2015
Show all

Foto: Pixabay

  Voor een bedrijfsvoeringsorganisatie van meerdere gemeenten en andere opdrachtgevers zijn de volgende opdrachten uitgevoerd:

  • BCM QuickScan naar ICT continuïteit
  • Verdiepingsonderzoek ICT continuïteit
  • Organisatiebrede nulmeting op het gebied van bedrijfscontinuïteit
  • BCM Awareness training
  • Opstellen crisismanagementplan
  • Inrichten crisismanagementorganisatie