Aegon - BCM Manager
Aegon – BCM interim ondersteuning
22 oktober 2015
Aegon - BCM Manager
Aegon – BCM interim ondersteuning
22 oktober 2015
Show all
Vergadering BCM ISO22301

Foto: www.pixabay.com

  • OpdrachtLid van ISO-NEN normcommissie BCM

BCM Specialist Alex Hoogteijling is lid van de technische normcommissie ISO/TC 223 Business Continuity Management (voorheen genaamd “https://www.nen.nl/Normontwikkeling.htm“) die de internationale ISO 22301 standaard op het gebied van business continuity management systems heeft opgesteld. Deze normcommissie BCM bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, adviesbureaus en certificerende instellingen.

Het werkgebied van deze normcommissie is:

  1. Het verzorgen en bepalen van de Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie op het gebied van Business Continuity Management zoals die plaatsvindt in de internationale Technical Committee ISO/TC 292 “Security” en de Europese Technical Committee CEN/TC 391 “Societal and citizen security”.
  2. Platform voor bevordering van de toepassing van internationale en Europese normen en richtlijnen voor Business Continuity Management in Nederland.
  3. Het ontwikkelen van nationale normen en richtlijnen waar die in aanvulling op de internationale en Europese normen voor BCM gewenst zijn door Nederlandse belanghebbende partijen.

Op dit moment werkt deze normcommissie aan onder andere de volgende normen:

  • ISO 22316 Societal security – Organizational resilience — Principles and guidelines
  • ISO 22317 Societal security – Business continuity management systems – Business impact analysis (BIA)
  • ISO 22318 Societal Security — Business continuity management — Guidance for supply chain continuity
  • Een Nederlandse vertaling voor de ISO 22301 en ISO 22313 standaard
  • Een BCM light versie als instap naar ISO 22301

In bredere zin dragen deze normen bij aan maatschappelijke veiligheid door verbetering van de continuïteit en leveringszekerheid van voor het maatschappelijk verkeer essentiële bedrijven en organisaties.

Enkele publicaties van deze normcommissie: