Waterschap - BCM
Waterschap – BCM scoping en strategie
22 oktober 2015
Universiteit BCM
Universiteit – ICT continuity audit
22 oktober 2015
Waterschap - BCM
Waterschap – BCM scoping en strategie
22 oktober 2015
Universiteit BCM
Universiteit – ICT continuity audit
22 oktober 2015
Show all
Uitvaartverzekeraar - BCM

Foto: www.pixabay.com

Gedurende een periode van enkele jaren heeft BCM Specialist verspreid over meerdere opdrachten diverse continuïteitsprojecten voor dit uitvaartverzekering-/ verzorgingsbedrijf uitgevoerd. Deze projecten betroffen:

 • Het organiseren van meerdere crisisoefeningen op het gebied van bedrijfscontinuïteit en crisismanagement.
 • Het reviewen van ICT hersteldraaiboeken en bijbehorende templates die door de klant waren opgesteld.
 • Opstellen van een business case rondom het al dan niet gebruiken van BCM software ter ondersteuning van een verdere business continuity management implementatie binnen deze uitvaartverzekeraar.
 • Uitvoeren en updaten van risicoanalyses en business impact analyses.
 • Opstellen en implementeren van diverse BCM gerelateerde documenten, waaronder:
  • een bedrijfscontinuïteitsplan voor het hoofdkantoor,
  • separate continuïteitsplannen voor alle districtskantoren, uitvaartcentra en crematoria,
  • een crisiscommunicatieplan,
  • een crisismanagement kaart met daarop de meest essentiële crisismanagement instructies voor de eerste uren.
 • Organiseren van BCM trainingen en crisis management simulaties.
 • Coachen van de Security Officer van dit uitvaart verzekerings-/verzorgingsbedrijf in het oppakken van de extra rol van BCM Manager.
 • Opstellen van een integraal oefen- en trainingsplan ten behoeve van het organiseren van oefeningen, testen en trainingen op het gebied van bedrijfscontinuïteitsmanagement, bedrijfshulpverlening en ICT-incidenten. Met dit plan kan de klant zelf met regelmatige frequentie oefeningen, trainingen en testen organiseren op de hiervoor genoemde onderdelen teneinde BCM blijvend geborgd te houden binnen de eigen organisatie. Het plan maakt onderdeel uit van het Business Continuity Management Systeem van de organisatie.
 • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een fysieke uitwijktest waarbij daadwerkelijk werkplekken en personeel vanuit het hoofdkantoor zijn uitgeweken naar de aangewezen uitwijklocatie. De betreffende uitwijktest betrof een verrassingstest welk gepaard ging met een ontruimingsoefening van het gehele hoofdkantoor.
 • Advisering op het gebied van crisismanagement & business continuity management
 • Sinds 2023 levert BCM Specialist de interim BCM Manager