DPO - BCM Quick Scan
Defensie onderdeel – BCM quickscan
22 oktober 2015
Waterschap - BCM
Waterschap – BCM scoping en strategie
22 oktober 2015
DPO - BCM Quick Scan
Defensie onderdeel – BCM quickscan
22 oktober 2015
Waterschap - BCM
Waterschap – BCM scoping en strategie
22 oktober 2015
Show all
DCC - Continuity Of Operations Plan

Photo by Curtis Gregory Perry on Foter.com / CC BY-NC-SA

  • OpdrachtContinuity Of Operations Plan

Voor het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) van een Ministerie is een Continuity Of Operations Plan (COOP) opgesteld en een situatieanalyse uitgevoerd.

De situatieanalyse heeft geleid tot een adviesrapport omtrent additioneel te treffen technische en organisatorische continuïteitsmaatregelen om de continuering van de kritieke bedrijfsprocessen te kunnen garanderen. Hiertoe zijn o.a. risico & business impact analyses uitgevoerd.

Het Continuity Of Operations Plan (COOP) biedt voor de crisismanagers van het DCC een handvat om hun primaire processen te continueren indien zij zelf worden getroffen door een calamiteit. In dit COOP is onder andere rekening gehouden met uitwijk van het crisis coördinatiecentrum.

Een jaar na oplevering van het adviesrapport en het COOP, zijn beide documenten geactualiseerd en uitgebreid vanwege het samengaan van de crisiscentra van een tweetal ministeries.